Sayyid Ahmad Zaini Dahlan RA

Harus dibaca juga..

Garda depan Aswaja
Dikalangan dunia penuntut ilmu dipondok-pondok pesantren, nama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sudah tidak asing lagi. Namanya harum dan masyhur dikalangan mereka karena sebagian besar daripada sanad keilmuan para ulama Nusantara (Indonesia, Malaysia dan Fathoni ) bersambung kepada ulama besar ini. Beliau sangat terkenal sebagai seorang ulama pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menentang faham Wahabi, sehingga Ulama besar ini sangat dibenci dan amat dimusuhi oleh golongan Wahabi. Maka banyak fitnah yang ditaburkan terhadap beliau. Tujuannya tidak lain agar umat Islam yang tidak tahu yang sebenarnya menjauhinya.

Menurut riwayat, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lahir di Makkah pada 1232H /1816M. Selesai menimba ilmu di kota kelahirannya, ia lantas dilantik menjadi mufti Mazhab Syafi`i, merangkap “Syeikhul Harom” suatu pangkat ulama tertinggi saat itu yang mengajar di Masjidil Harom yang diangkat oleh Syeikhul Islam yang berkedudukan di Istanbul, Turki.

Ulama besar inilah yang telah memberi perlindungan kepada Syaikh Rahmatullah bin Kholilurrohman al-Kironawi al-Hindi al-Utsmani ( lahir 1226H /1811M, riwayat lain lahir Jumadil Awwal 1233H /9 Maret 1818M, wafat malam Jum`at, 22 Ramadan 1308H /2 Mei 1891M) ketika diburu oleh penjajah Inggris bahkan beliau memperkenalkannya kepada pemerintah Makkah. Sehingga Syeikh Rahmatullah mendapat izin untuk membuka Madrasah Shoulatiyah.

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah merupakan seorang Syeikhul Islam, Mufti Haromain dan Pembela Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. Berasal dari keturunan yang mulia, ahlul bait Rosulullah Saw. Silsilah beliau bersambung kepada Sayyiduna Hasan, cucu kesayangan Rasulullah Saw. Berdasarkan kitab Taajul-A`raas, juz 2, halaman 702 karya al-Imam al-A`llaamah al-Bahr al-Fahhamah al-Habib A`li bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ja`far al-A`ththoos. Nasabnya adalah seperti berikut:

Al-Imam al-Ajal wal-Bahrul Akmal Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi wa Hafidzu Haditsin Nabi S.a.w. wa Kawakibu Sama-ihi, Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin asy-Sayyid Ahmad
bin Zaini Dahlan
bin Ahmad Dahlan
bin ‘Utsman Dahlan
bin Ni’matUllah
bin ‘Abdur Rahman
bin Muhammad
bin ‘Abdullah
bin ‘Utsman
bin ‘Athoya
bin Faaris
bin Musthofa
bin Muhammad
bin Ahmad
bin Zaini
bin Qaadir
bin ‘Abdul Wahhaab
bin Muhammad
bin ‘Abdur Razzaaq
bin ‘Ali
bin Ahmad
bin Ahmad (Mutsanna)
bin Muhammad
bin Zakariyya
bin Yahya
bin Muhammad
bin Abi ‘Abdillah
bin al-Hasan
Sayyidina ‘Abdul Qaadir al-Jilani, Sulthanul Awliya
bin Abi Sholeh
Musa
bin Janki Dausat Haq
bin Yahya az-Zaahid
bin Muhammad
bin Daud
bin Muusa al-Juun
bin ‘Abdullah al-Mahd
bin al-Hasan al-Mutsanna
bin al-Hasan as-Sibth
bin Sayyidinal-Imam ‘Ali & Sayyidatina Fathimah al-Batuul rodliyallahu ‘anhuma wa `anhum ajma`in.

Murid-Muridnya
Diantara murid-murid beliau yang terkenal ialah Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi rhm. Pengarang “I’anathuth-Tholibin Syarh Fath al-Mu’in karya al-Malibary” yang masyhur, Sayyidil Quthub al-Habib Ahmad bin Hasan al-Aththas rhm, Sayyid Abdullah az-Zawawi Mufti Syafi`iyyah, Mekah. Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi telah mengarang kitab bernama “Nafahatur Rohman” yang merupakan manaqib atau biografi kebesaran gurunya Sayyid Ahmad rhm.

Adapun ulama-ulama Nusantara yang pernah berguru dengan ulama besar ini ialah:

Syeikh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani (Jawa Barat)
Syeikh Abdul Hamid Kudus (Jawa Timur) 
Syeikh Muhammad Khalil al-Maduri (Jawa Timur)
Syeikh Muhammad Saleh bin Umar, Darat (Semarang)
Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdullah al-Minankabawi (Sumatra Barat)
Syeikh Hasyim Asy’ari Jombang (Jawa Timur)
Sayyid Utsman bin ‘aqil bin Yahya Betawi (DKI Jakarta)
Syeikh Arsyad Thawil al-Bantani (Jawa Barat)

Tuan guru Kisa-i Minankabawi [atau namanya Syeikh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh. Beliau inilah yang melahirkan dua orang tokoh besar di dunia Melayu. Yang seorang ialah anak beliau sendiri, Dr. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah. Dan yang seorang lagi ialah cucu beliau, Syeikh Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)
Syeikh Muhammad bin Abdullah as-Shuhaimi
Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathoni
Tuan Hussin Kedah (Malaysia)
Syeikh Ahmad Yunus Lingga,
Datuk Hj Ahmad (Ulama Brunei Dar as-Salam)
Tok Wan Din, nama lengkapnya Syeikh Wan Muhammad Zainal Abidin al-Fathoni,
Syeikh Abdul Qadir al-Fathoni (Tok Bendang Daya II),
Haji Utsman bin Abdullah al-Minankabawi, Imam, Khatib dan Kadi Kuala Lumpur yang pertama,
Syeikh Muhammad al-Fathoni bin Syeikh `Abdul Qadir bin `Abdur Rahman bin `Utsman al-Fathoni
Sayyid `Abdur Rahman al-Aidrus (Tok Ku Paloh)
Syeikh `Utsman Sarawak
Syeikh Abdul Wahab Rokan
Dan lain-lain.

Para ulama banyak memberikan gelar kepada beliau antara lain sebagai al-Imam al-Ajal (Imam pada waktunya), Bahrul Akmal (Lautan Kesempurnaan), Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi (Ketunggalan masa dan waktunya), Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi (Syaikh Ilmu dan Pembawa benderanya) Hafidzu Haditsin Nabi Saw wa Kawakibu Sama-ihi (Penghafal Hadits Nabi SAW. dan Bintang-bintang langitnya), Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin (Tumpuan para murid dan Pendidik para salik), dan lain-lain.

Inilah orang yang difitnah dan dituduh oleh gembong-gembong Wahhabi sebagai tukang fitnah yang memburuk-burukkan Ibnu Abdul Wahhab an-Najdi dan Wahhabi. Ketahuilah bahwa antara yang awal memfitnah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. adalah Rasyid Ridha murid Abduh yang mengarang “Tafsir al-Manar” rujukan kaum Wahhabi. Tujuan mereka memfitnah Sayyid Ahmad adalah untuk memusnahkan ilmu dan pengetahuan yang sebenarnya, agar kebatilan mereka diterima. Sesungguhnya Sayyid Ahmad bersih dari tuduhan musuh-musuhnya tersebut, beliau adalah ulama yang tsiqat (yang bisa dipercaya).

Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi dalam “Nafahatur Rohman” antara lain menulis: “Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ra. hafal al-Qur`an dengan baik dan menguasai 7 cara bacaan Qur`an (qiroatus sab`ah). Beliau juga hafal kitab “asy-Syaathibiyyah” dan “al-Jazariyyah”, dua kitab yang sangat bermanfaat bagi pelajar yang hendak mempelajari qiroah sab`ah. Karena cinta dan perhatiannya pada al-Qur`an, beliau memerintahkan sejumlah qori untuk mengajar ilmu ini, beliau khawatir ilmu ini akan hilang jika tidak diajarkan terus.”

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan al-Hasany kembali ke rahmatullah pada tahun 1304 H/1886 M setelah menghabiskan usianya di jalan Allah berkhidmat untuk agamaNya. Beliau di maqamkan di Madinah al-Munawwarah. Sesungguhnya amat besar jasa ulama ini dalam mempertahankan pegangan Ahlus Sunnah wal Jama`ah.

Riwayat Hidup dan Keluarga
Salah Satu murid terkemuka Sayyid Ahmad, Sayyid Bakrie bin Muhammad Satho Al Makkyi, penulis Hasyiyah “I’anatut Thalibin” mencatat dalam kitabnya “Nafkhah Ar Rahman” bahwa Sayyid Ahmad dilahirkan di kota Mekkah pada tahun 1232 Hijriyah / 1816 Masehi.

Beliau meninggal dunia, tepatnya pada malam Ahad 4 Safar 1304 Hijriyah. Jasad yang mulia itu dimakamkan di pekuburan Baqi’, di antara kubah para keluarga dan putri Nabi Muhammad SAW.

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Adalah salah seorang “Syaikhul Islam” yang ilmu dan dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. beliau merupakan pengajar terkemuka di Masjidil haram yang kala itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Murid-muridnya datang dari berbagai belahan dunia. Sayyid Ahmad Zaini Adalah keturunan “ Quthb Rabbany” Syaikh Abdul Qadir al Jailani.

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah merupakan seorang Syeikhul Islam, Mufti Haramain dan Pembela Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. Berasal dari nasab yang mulia, ahlul bait Rasulullah melalui keturunan Sayyiduna Hasan, cucu kesayangan Rasulullah. Berdasarkan kepada kitab “Taajul-A’raas”, juzuk 2, mukasurat 702 karya al-Imam al-’Allaamah al-Bahr al-Fahhamah al-Habib ‘Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ja’faar al-’Aththaas. Nasabnya adalah seperti berikut: Al-Imam al-Ajal wal-Bahrul Akmal Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi Syeikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi wa Hafidzu Haditsin Nabi s.a.w. wa Kawakibu Sama-ihi, Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin asy-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan bin ‘Utsman Dahlan bin Ni’matUllah bin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Athoya bin Faaris bin Musthofa bin Muhammad bin Ahmad bin Zaini bin Qaadir bin ‘Abdul Wahhaab bin Muhammad bin ‘Abdur Razzaaq bin ‘Ali bin Ahmad bin Ahmad (Mutsanna) bin Muhammad bin Zakariyya bin Yahya bin Muhammad bin Abi ‘Abdillah bin al-Hasan bin Sayyidina ‘Abdul Qaadir al-Jilani, Sulthanul Awliya` bin Abi Sholeh Musa bin Janki Dausat Haq bin Yahya az- Zaahid bin Muhammad bin Daud bin Muusa al-Juun bin ‘Abdullah al-Mahd bin al-Hasan al-Mutsanna bin al- Hasan as-Sibth bin Sayyidinal-Imam ‘Ali & Sayyidatina Fathimah al-Batuul.

Nasab berurutnya adalah:
Ahmad bin Zaini Dahlan bin
Ahmad Dahlan bin
Utsman Dahlan bin
Nikmatullah bin
Abdurrahman bin
Muhammad bin
Abdullah bin
Utsman bin
Athaya bin
Faris bin
Mustafa bin
Muhammad bin
Ahmad bin
Zaini bin
Abdul Qadir bin
Abdul Wahab bin
Muhammad bin
Abdur Razaq bin
Ali bin
Ahmad bin
Al Hasan bin
“Sulthanul Auliya” Syaikh Abdul Qadir Al Jailani Al Hasani bin
Abu Shalih Musa bin
As sayyid Abdullah al Jili bin
As Sayyid Yahaya az-Zahid bin
As Sayyid Muhammad bin As Sayyid Dawud bin
As Sayyid Musa bin
As Sayyid Abdullah bin
As Sayyid Musa al Jaun bin
As Sayyid Abdullah al Mahd bin
As Sayyid Al Hasan al Muthanah bin
Al Imam Hasan r.a bin
Imam al Masyariq wa al Mangharib
Sayyid Ali bin Abu Thalib r.a dan Sayyidina Fatimah az Zahra r.a binti
Khatam an Nabiyyin Habib Rabbi al’ alamin Sayyid Wa Maulana Muhammad bin Abdillah Nurin min nurillah, Allahumma Shalli wa salim wa Barik ‘ alaihi.

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top Stories

ADVERTISEMENT

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

agen slot onlineAplikasi Capsa Susun onlineDaftar Bandar Ceme Onlineion casinoBaccarat Onlineion casinoBaccarat Onlinedaftar situs judi slot online terpercayaBandar Togelsbobet casinoSabung Ayamhttps://run3-game.net/https://www.foreverlivingproduct.info/https://rodina.tv/Bandar Sakong OnlineAgen Slotndomino99newmacau88ndomino99fifaslot88newmacau88newmacau88Live Casinocapsa susunhttps://daftardadu.online/